​کودکان زیر شش سال هر چیزی را ببینند و بشنوند، باور میکنند! پس بسیار مراقب گفتار و رفتارتان باشید. حتی اگر با آنها شوخی می کنید 

آنها باور میکنند و وقتی متوجه اشتباه بودن حرفتان شوند، اعتمادشان به شما از بین می رود و دروغگویی را از شما می آموزند. 

مثلا این جملات ممنوع را می گویید .

🔸بمیرم برات!

🔸میخورمت!

🔸دیگه مامانت نیستم!

🔸لولو میخوره تورو!

🔸غذا نخوری کوچولو میمونی!

🔸پلیس دستگیرت میکنه!

حتی اگر کسی حرف اشتباهی به فرزندتان زد، سریعا و همان لحظه بگویید؛ “نه اینجوری هم نیست”

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: کودکانه  لینک ثابت